Vluchtelingen Zaanstad

Vanaf oktober 2015 heeft Zaanstad in drie tijdelijke opvanglocaties asielzoekers opgevangen. In het Burgemeester In ’t Veldpark, op het Hemburgterrein en in de Achtersluispolder. Op dit moment is alleen nog de locatie Achtersluispolder (‘De Boot’) in gebruik. De gemeente, het COA en vele Zaankanters hebben zich sinds oktober 2015 ingespannen voor deze asielzoekers.

Toen de eerste noodopvang in het Veldpark in gebruik werd genomen, heeft de kerk aan de overzijde van het park haar deuren geopend voor de bewoners van de noodopvang en vrijwilligers. Dit met het doel om elkaar te ontmoeten. Vanuit daar zijn allerlei prachtige initiatieven ontstaan en dit heeft de asielzoeker verbonden met de Zaanse gemeenschap.

Vrijwilligers bieden asielzoekers op verschillende manieren een warm welkom in Zaanstad. Een groep geeft taalles, anderen bieden een luisterend oor of gaan met een groepje op pad. Er worden donaties in de vorm van kleding, spullen en geld gedaan, er zijn vrijwilligers die allerlei activiteiten organiseren en coördineren en vrijwilligers die de asielzoekers een stem geven bij organisaties en plaatselijke politiek. Kortom, er is een groot netwerk van Zaankanters om de asielzoekers heen gaan staan.

Het gedoneerde geld is uit praktische overwegingen in beheer geweest van de kerk waar vanuit de vrijwilligersactiviteiten tot stand zijn gekomen. Sinds het sluiten van de noodopvang in het veldpark heeft ook de kerk haar deuren gesloten en is deze vervangen door vrijwilligerslocatie ‘De Sluis’ in de Achtersluispolder, vlakbij proces-opvanglocatie ‘De Boot’.

Naar aanleiding van het vinden van een nieuwe vrijwilligerslocatie, is er ook gezocht naar een nieuwe ‘locatie’ van waaruit het donatiegeld beheerd kan worden. Margriet de Vries en Jacoby Mensinga hebben zich hiervoor sterk gemaakt en zijn uitgekomen bij de Stichting Zaandamse Gemeenschap.

Deze stichting heeft haar ontstaan te danken aan de gegroeide gemeenschapszin tijdens de bezettingsjaren van de Tweede Wereldoorlog. Op initiatief van burgemeester In ’t Veld is er een bijeenkomst belegd waarvoor alle vertegenwoordigers uit het gehele Zaandamse verenigingsleven waren uitgenodigd. Hoe toepasselijk dat in het park dat zijn naam draagt, de eerste asielzoekers in Zaanstad zijn opgevangen. Ruim zeventig jaar na de eerste aanzet tot de Stichting Zaandamse Gemeenschap is de werkcommissie Vluchtelingen Zaanstad daar onderdeel van geworden. De werkcommissie bestaat vooralsnog uit drie leden.

Bestuur:
Margriet de Vries – Voorzitter
Jacoby Mensinga – Secretaris
Erika Voorendt – Penningmeester

Contact:
Mail commissie Vluchtelingen Zaanstad