Meerwaarde van ‘de Sluis’

De Sluis, haar coördinatoren en vrijwilligers voegen grote waarde toe aan de integratie van
nieuwkomers in Zaanstad, welke deels in een economische waarde kan worden uitgedrukt. De positieve gevolgen van de Sluis verspreiden zich door de Zaanse samenleving en inspireren multiculturele ontmoetingen, wederzijds begrip, acceptatie en participatie.

 • De Sluis biedt een laagdrempelige en toegankelijke manier om vanuit gelijkwaardigheid
  ontmoeting tussen nieuwkomers en Zaankanters te faciliteren op een centrale locatie in
  Zaanstad;
 • Sluisvrijwilligers leren nieuwkomers beter Nederlands spreken door een onderdompeling in de Nederlandse taal waardoor nieuwkomers sneller hun weg vinden in de Nederlandse samenleving (duurzame integratie);
 • De coördinatoren van de Sluis hebben enorme slagkracht vanwege het grote netwerk, zijn proactief, zichtbaar en vindbaar op internet, actiegericht en hebben korte lijntjes met veel partijen en individuen;
 • De coördinatoren van de Sluis zorgen voor continuïteit rond alle wisselende functies binnen gemeente en andere organisaties, nieuwkomers weten hen te vinden en in die zin vormt de Sluis een sociaal vangnet met een signaleringsfunctie;
 • De Sluis zorgt voor het vergroten van draagvlak t.a.v. nieuwkomers door in alle communicatie uitingen te laten zien wat het effect is van het ontmoeten van nieuwkomers, en van de activiteiten die vanuit de Sluis georganiseerd worden;
 • De Sluiscoördinatoren verdienen hun jaarsalaris als duo in vier maanden terug doordat
  nieuwkomers in de extra uren oefenen met Nederlands op een hoger taalniveau in kunnen stromen bij de officiële instituten. Hierdoor hoeven zij minder aanspraak te maken op hun DUO-lening en scheelt het de schatkist en uiteindelijk de belastingbetaler geld.
 • De Sluis vertegenwoordigt een economische waarde van minimaal € 200.000,- per jaar. Hierbij is de toegevoegde waarde aan maatschappelijke impact buiten beschouwing gelaten.
 • Doordat de Sluis bijdraagt aan snellere integratie wordt kapitaalvernietiging tegengaan.