Kosten ‘de Sluis’

De 2 coördinatoren zijn via StartPeople in dienst bij Gemeente Zaanstad, voor 18 uur per week, samen goed voor 1 fte. De overige uren die zij besteden aan de Sluis worden niet vergoed, net als de uren die zij samen met andere vrijwilligers besteden aan integratiebevordering buiten de Sluis (zoals het beheren van de facebookgroep en het uitbreiden en onderhouden van het netwerk).

De Gemeente Zaanstad vergoedt verder de kosten voor koffie, thee en koekjes, evenals de
gebruikskosten van de locatie. Alle overige kosten zoals boeken, lesmateriaal, uitjes en activiteiten gericht op de integratie, worden bekostigd uit de donaties.

De donaties worden ontvangen en beheerd door de Werkcommissie Vluchtelingen Zaanstad. Dit is een werkgroep waarvan drie betrokken Sluisvrijwilligers het bestuur vormen, die organisatorisch valt onder de Stichting Zaandamse Gemeenschap. Het rekeningnummer van de commissie staat vermeld in de wekelijkse Sluisnieuwsbrief: NL10RABO0319056252. De uitgaven worden jaarlijks verantwoord tijdens een informatieavond. Op dit moment resteert er ca. 10.000 euro aan donaties.

Grofweg kost de Sluis jaarlijks 1 fte en wordt er gemiddeld 6000 euro aan activiteiten etc. besteed.