‘De Sluis’ na 2018

Beide coördinatoren hebben een contract dat in principe eindigt op 31 december 2018. Bij de gemeente Zaanstad is vooralsnog geen budget gereserveerd voor na 2018. Voormalig wethouder Rita Noordzij heeft zich wel uitgesproken voor behoud van de Sluis en haar vrijwilligerskapitaal, maar de nieuwe gemeenteraad zal moeten beslissen of er budget voor wordt vrijgemaakt. Coördinatoren en vrijwilligers beraden zich op de toekomst. Er zijn gesprekken met Vluchtelingenwerk gaande, mogelijk kan de Sluis als project onder deze organisatie vallen met behoud van de betaalde coördinatoren. Zelf onderzoeken coördinatoren en vrijwilligers de mogelijkheden van een voortbestaan via een sociale
onderneming. Hiertoe is al contact gelegd met de stichting ‘Rock the Kasbah’, die probeert
nieuwkomers aan een (horeca)baan te helpen, o.a. door het gezamenlijk met de Sluis organiseren van ‘meet&eat’ events. Ook worden fondsen benaderd om te vragen wat de mogelijkheden zijn voor financiering van de Sluis en haar activiteiten.