Vrijwilligerslocatie De Sluis

Wat is ‘de Sluis’?

De Sluis is een locatie in Zaandam naast Vluchtelingenwerk aan de Jufferstraat 6 in Zaandam, waar elke week zo’n 30 vrijwilligers actief zijn om gedurende een aantal dagdelen, extra Nederlands te oefenen met nieuwkomers. Elke week komen er gemiddeld 85 nieuwkomers. Twee coördinatoren, parttime in dienst van de gemeente Zaanstad, zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt en organiseren het aanbod, samen met de vrijwilligers. In samenwerking met de vrijwillige taalcoördinator zorgen ze voor
ondersteunend materiaal.

Missie van ‘de Sluis’

De missie van de Sluis is om nieuwkomers sneller en beter te helpen integreren zodat zij een zelfstandig, volwaardig bestaan kunnen opbouwen in de Zaanse maatschappij. Ontmoeting staat hierin centraal en het motto is ‘SAMEN’. Vanuit de ontmoeting is er gelegenheid voor dialoog, wederzijds begrip en goede contacten: een persoonlijk netwerk van waaruit een bestaan in de Zaanse maatschappij kan worden opgebouwd.

Wat biedt ‘de Sluis’?

Zaanse statushouders en Zaankanters kunnen elkaar in de Sluis ontmoeten aan de hand van thema’s die verwerkt worden in het aanbod dat te verdelen is in vier gebieden :

  • Taal: het oefenen van het dagelijks gesproken Nederlands met Nederlandse vrijwilligers;
  • Workshops: van schilderen tot sollicitatietraining tot EHBO;
  • Integratieactiviteiten: van watergewenning tot theaterbezoek;
  • Excursies: zoals de Zaanse Schans en de Wereldtuin voor vrouwen;

De Sluis zorgt voor een onderdompeling in de Nederlandse taal en cultuur. Er wordt gewerkt met thema’s, van Sinterklaas tot water tot de Dam tot Damloop. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante maatschappelijke discussies, suggesties van Vluchtelingenwerk (VWN) en suggesties van de nieuwkomers zelf. Bij de invulling van het aanbod van de Sluis wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeften van de nieuwkomers die zij zelf prioriteit geven (zoals watergewenning, de eerste stap naar zwemles). De Sluis biedt ook een warm netwerk van behulpzame Zaankanters, en ondernemers aan de Zaanse nieuwkomers. Vanuit het netwerk van de Sluis worden buddy’s, stages en werk geregeld. Tevens fungeert dit netwerk als sociaal vangnet met een signaleringsfunctie aangaande praktische, maar ook psychische problemen. De twee coördinatoren van de Sluis hebben korte lijntjes met betrokken partijen zoals gemeente, Sociaal Wijkteam en Vluchtelingenwerk, en kunnen dus goed doorverwijzen.