Doel

Het doel van de Stichting Zaandamse Gemeenschap is het bevorderen en zonodig versterken van het sociale en kulturele leven in Zaandam. Daartoe heeft de stichting vier werkcommissies in het leven geroepen welke allen geheel met vrijwilligers werken, te weten:
1. Sint Intocht Zaandam
2. 4 mei herdenkingscommissie
3. Groote Sluis vrijwilligers
4. Vluchtelingen Zaanstad

• Ad 1: voorbereiden en uitvoeren van de Sint intocht op de Burcht en in het centrum van Zaandam alsmede verschillende bezoeken aan het centrum in de aanloop naar 5 december
• Ad 2: voorbereiden en verzorgen van de 4 mei herdenking in het Plantsoen van het Verzet te Zaandam, inclusief de daaraan voorafgaande Stille Tocht
• Ad 3: Het bedienen van de oude sluis, genaamd de Groote Sluis, in Zaandam gedurende de zomerperiode ten behoeve van de kleine, particuliere vaartuigen
• Ad 4: Het (laten) organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de integratie van vluchtelingen en statushouders in de Zaanse gemeenschap maar ook de mogelijkheid bieden aan inwoners van Zaanstad om in contact te komen met vluchtelingen en statushouders.

Alle activiteiten van de commissies worden georganiseerd en uitgevoerd zonder winstoogmerk. Bestuursleden van de Stichting Zaandamse Gemeenschap alsmede de leden en vrijwilligers van de commissies ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Zoals vermeld in Artikel 10 van de statuten bestaan de geldmiddelen van de stichting uit:
• Subsidies en andere bijdragen
• Bijdragen van aangesloten organisaties, bedoeld in artikel 3 (sinds begin jaren 90 zijn geen organisaties meer aangesloten en wordt geen contributie meer ontvangen)
• Giften, erfstellingen en legaten
• Overige baten

Bestemming van het liquidatiesaldo is omschreven in Artikel 15.c van de statuten van de Stichting Zaandamse Gemeenschap: “Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo van de liquidatie-rekening ten goede komen aan een of meer instellingen welke op cultureel en/of sociaal terrein in Zaanstad werkzaam zijn.