Beleidsplan

De Zaandamse Gemeenschap heeft in feite haar ontstaan te danken aan de bevrijdingsfeesten in 1945. Toen kwam duidelijk naar voren, dat de in de bezettingsjaren gegroeide gemeenschapszin kon leiden tot samenwerking. Om deze samenwerking vast te houden en tot ontwikkeling te brengen werd op initiatief van burgemeester In ’t Veld in juni 1945 een bijeenkomst belegd waarvoor vertegenwoordigers uit het gehele Zaandamse verenigingsleven waren uitgenodigd.

In 1982 zijn de statuten aangepast naar de actualiteit.