Beleid

De werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door de vier commissies conform hier beschreven.
Voor de Sint intocht en de 4 mei herdenking zijn draaiboeken samengesteld, welke indien nodig jaarlijks aan de actualiteit aangepast worden.

De Groote Sluis bedient in overleg met Havendienst Zaanstad de “Groote Sluis” en verzorgt hiervoor opleiding, instructie en materieel voor de vrijwilligers.

De commissie Vluchtelingen Zaanstad organiseert op een vaste locatie op vastgestelde tijdstippen (momenteel vier dagen per week) activiteiten ten behoeve van taalverwerving door vluchtelingen en statushouders. Daarnaast organiseert deze commissie onder andere solliciatietrainingen, meet&eat bijeenkomsten etc, al deze activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van onderdeel worden van de Zaanse gemeenschap. Projecten die voor de toekomst op de rol staan zijn onder meer: CV spreekuur, EHBO cursus, spelletjesavonden, fietsles etc. De commissie stelt een jaarplan op.

Voor de jaarlijks terugkerende werkzaamheden van de commissies Sint intocht, 4 mei en Groote Sluis worden jaarlijks subsidieaanvragen bij Gemeente Zaanstad ingediend en gehonoreerd. Voor de Sint intocht leveren enkele winkeliersverenigingen en donaties een financiële-bijdrage.

De commissie Vluchtelingen is afhankelijk van donaties.

Naast deze wisselende inkomsten wil de stichting zich richten tot fondsen welke de activiteiten kunnen ondersteunen. Verschillende maatschappelijke organisaties in de Zaanstreek hebben laten weten genegen te zijn bijdragen te leveren, waarvoor een ANBI-status noodzakelijk is.

De stichting beschikt over eigen vermogen wat waar nodig wordt aangewend voor de activiteiten van de commissies. Hierover beslist het Algemeen Bestuur, het Algemeen Bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitters van de commissies en mogelijke bestuursleden met een specifieke portefeuille .
Gelden worden aangewend volgens een goedgekeurde begroting dan wel een vastgesteld bestedingsreglement.