Beheer

Met betrekking tot het beheer van de gelden verwijzen wij naar bijgevoegd Financieel verslag over 2016 alsmede de omschrijving van het beheer en toezicht in de statuten.

Zoals eerder aangegeven ontvangt geen van de bestuursleden of vrijwilligers een vergoeding voor de werkzaamheden. Voor het beheer van de bankrekeningen van de stichting en de commissies ontvangt de betreffende bank de vastgestelde kosten voor deze rekeningen uit het vermogen van de stichting.

De penningmeester van de stichting houdt toezicht op de rekeningen van de commissies en stelt een financieel verslag op, welke door het Algemeen Bestuur wordt aanvaard. De commissies hebben ieder een penningmeester welke verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur.