Veiligheidsplan

Wat kunt u zelf doen voor de veiligheid van uw kind.

  • Volg de instructies op van onze vrijwilligers. Deze mensen zijn herkenbaar aan hun rode jasjes met witte opdruk op de achterkant. Als u dit doet zal (zullen) uw kind(eren) dit ook doen.
  • Blijf achter de geplaatste hekken en steek alleen over op de plekken waar dit is toegestaan.
  • Sinterklaas is een kinderfeest, dus geef kinderen de ruimte. Laat ze vooraan staan en ga zelf een stapje daarachter. Ga vooral niet duwen en dringen. Sinterklaas en zijn pieten doen hun best om zoveel mogelijk kinderen te bereiken.
  • Houd uw kind bij de hand, indien mogelijk, of houd uw kind goed in de gaten. Mocht u uw kind missen, raak niet in paniek maar meldt het aan onze vrijwilligers. Zij zullen ervoor zorgen dat het omgeroepen wordt en, indien noodzakelijk, is er politie op de Burcht aanwezig.
  • Mocht uw kind, om wat voor reden dan ook, gewond raken, meldt het aan onze vrijwilligers. Zij zullen de aanwezige EHBO’ers naar u verwijzen.

Wij wensen u een prettige sinterklaasintocht toe.
Het Sinterklaas Intocht Comité Zaandam